DOEN-methode

Foto2.jpg

 

Bij de begeleiding van letsel gebruik ik een methode die ik samen met onder anderen een GGZ- arts heb ontwikkeld. Belangrijk onderdeel van de DOEN-methode is dat alles wat tijdens de sessies wordt besproken, meteen wordt uitgevoerd in de dagelijkse praktijk. Het is een hele praktische aanpak, gericht op activering,

 

De oefeningen die tijdens de sessies worden ingezet maken deel uit van een stappenplan, waarin wij samen onderzoeken wat jou op dat moment het beste helpt. Je voert de oefeningen dagelijks uit, waardoor kleine en grotere succeservaringen ontstaan en je steeds meer leert op jezelf te vertrouwen. Via WhatssApp houden we tussendoor contact: wat gaat goed, wat vind je nog moeilijk?

 

Je zult merken dat je snel weer dingen oppakt die je lang niet had aangedurfd. Je krijgt stap voor stap weer regie over je leven.

 

De DOEN-methode staat voor: 
Doelen stellen
Het formuleren van concrete doelen werkt alleen al goed omdat het je dwingt scherpere keuzes te maken. Je gaat na denken over wat voor jou essentieel is in het leven. En daar werk je gericht naar toe.


 

Overwinnen van angstige gevoelens en negatieve gedachten
Wij hebben allemaal de neiging om weg te lopen voor wat wij moeilijk vinden. Maar als je je angsten onder goede begeleiding tegemoet treedt, zal je merken dat die angst eigenlijk helemaal niet nodig is. Om zover te komen, leer je  eerst je angsten en negatieve gedachten te begrijpen? Waar komen ze vandaan? Wat is de functie? En hoe leer je ze ombuigen tot kracht? Het is niet altijd een makkelijke weg, maar het is wel de enige  weg. 

Ervaren dat het anders kan
Als je intensief aan de slag gaat met de oefeningen, zul je merken dat ze steeds vanzelfsprekender worden. Je angst neemt langzaam af en je durft en doet steeds meer. Op deze manier krijg je langzaam weer de regie terug over je leven. En leer je weer te vertrouwen op jezelf.
 
Nu beginnen
De enige manier om je situatie te veranderen, is overgaan tot actie. Alleen jijzelf kan dit in gang zetten. Begin: alleen dan kan het onmogelijke mogelijk worden!