Ontwikkeladvies 45+

Ontwikkeladvies 45-plussers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een subsidie beschikbaar voor werknemers vanaf 45 jaar om hun loopbaan en situatie op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Met dit gratis persoonlijke ontwikkeladvies wordt u gestimuleerd de regie over uw eigen loopbaan te nemen of te houden. En vooruit te kijken naar hoe u gezond, met plezier en met succes aan het werk blijft tot aan uw pensioenleeftijd.

Waarom dit ontwikkeladvies?
U denkt misschien waarom zou dit iets voor mij zijn? Ik heb het naar mijn zin op mijn werk en heb het al druk genoeg?

Het ontwikkeladvies op maat helpt u even een stap terug te zetten: waar sta ik nu? Welke dingen zijn veranderd die ik door de drukte van alledag misschien niet allemaal heb opgemerkt? Wil ik over pakweg vijf jaar nog hetzelfde doen? En hoe ziet mijn werk er dan uit, gezien alle veranderingen in de maatschappij?

 

In vier gesprekken is er even volop aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijk ontwikkelplan
Het persoonlijk ontwikkelplan bestaat uit de volgende onderdelen: Een schets van de huidige situatie, bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven. Persoonsprofiel, toekomstoriëntatie en advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties, Dat gebeurt allemaal in de vier gesprekken van een uur, met daarbij wat huiswerk om het bewustwordingsproces op gang te brengen.


Gratis meedoen!
Uw ontwikkeladvies als 45-plusser is gratis als u minimaal 12 uur per week werkzaam bent in een van de volgende beroepsgroepen:

  • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten

  • Cateringmedewerkers

  • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel

  • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken

  • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers

  • Schoonmakers

  • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst

 

Voldoet u aan de voorwaarden? 
Dan kunt u via telefoonnummer: 06-523 623 88 of johannekestolk@doencoaching.com contact opnemen om het verdere traject te bespreken.

 


 

©2017 DOEN coaching   door Johanneke Stolk