Vergoedingen

 

Coaching zit niet in het basispakket van de ziektekostenverzekering en ook niet in de meeste aanvullende verzekeringen. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten van coachingstrajecten toch terug te krijgen. Hieronder heb ik uitgelegd wat je kunt doen om de coaching vergoed te krijgen.

 

Vergoeding bij letsel

De kosten voor begeleiding bij letsel worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Voor de zekerheid kun je dit altijd navragen bij u belangenbehartiger of de verzekeraar. Bij twijfel zoeken we dit samen uit

 

Via het werk

Veel werkgevers zien het belang van goede coaching voor hun medewerkers. Daarom is de kans aanwezig dat in jouw cao een bedrag is opgenomen voor coaching. Zo hebben bijvoorbeeld werknemers in de welzijnssector een loopbaanbudget tot hun beschikking, waarmee ze kunnen investeren in de eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Informeer bij je HR-manager of zoek op internet naar de cao van jouw sector.

 

Personeelszaken

Ook afdelingen Personeelszaken hebben vaak een opleidingsbudget voor werknemers, dat besteed kan worden aan onder andere coaching.

Je HR-manager weet meer.

Bedrijfsarts

In het kader van preventie van burn-out en voorkoming van langdurig ziekteverzuim is soms eveneens vergoeding mogelijk. Neem daarover contact op met je bedrijfsarts of de Arbodienst van je bedrijf.

Belastingaftrek voor particulieren

Vaak kunnen kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding afgetrokken worden van de belasting. Dit is mogelijk onder de post ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Er is een aantal voorwaarden aan deze aanpak verbonden. Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst over belastingaftrek voor studiekosten.

Ondernemers en zzp'ers

Voor ondernemers geldt dat coaching aftrekbaar is voor de inkomsten-, vennootschap- en omzetbelasting. 

Check voor de zekerheid altijd even bij je accountant hoe dit zit bij jouw bedrijf.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, dan is de kans groot dat het coachtraject wordt vergoed. Coaching heeft immers een gunstig effect op het weer arbeidsgeschikt krijgen van mensen. Win meer informatie in bij je verzekeraar.

 

Het UWV

Als je een uitkering hebt, kun je bij uitkeringsinstantie UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV bijvoorbeeld een ‘Individuele Reïntegratieovereenkomst’ sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.